Palvelumme

Kotihoito
 • peseytymissapu
 • Lääkkeiden jako dosettiin ja lääkkeiden haku apteekista
 • insuliinin ym. päivittäisten injektioiden antaminen
 • katetroinnit
 • ravitsemuksesta huolehtiminen; ruuan valmistus, lämmitys, ruokailun seuranta
 • saattoavut esim. lääkäriin/kauppaan ym.
Kotisairaanhoito
 • injektiot ja rokotteet
 • I.V. lääkitys/-nesteytys
 • haavahoidot
 • avannehoidot
 • ompeleiden/hakasten poistaminen
 • korvahuuhtelut
Palliatiivinen kotihoito
 • injektiot
 • kipupumpun käytöstä huolehtiminen ja lääkehoidon seuranta (s.c./i.v.)
 • asiakkaiden ja omaisten tukeminen
 • tarvittaessa päivystyskäynnit myös öisin (varalla olo)
 • käynnit tarpeen mukaan parityönä
Kotiutuspalvelu sairaalasta/hoitolaitoksesta
 • hoitaja asiakasta kotiovella vastassa
 • lääkkeenjako
 • varmistetaan asiakkaan kotona pärjääminen
 • apteekissa/kaupassa puolesta käynti
Omaishoidon sijaistus
 • omaishoitajan sijaistaminen yksilöllisten tarpeiden mukaan