Meidän arvot

Omahoitaja lähtöisyys

Toimimme kuntouttavalla työotteella. Pyrimme tukemaan kotonapärjäämistä mahdollisimman pitkälle asiakkaan ja omaisen toiveiden pohjalta, jotta kotona asuminen olisi mielekästä ja turvallista.

Ihmisarvon kunnioitus

Kohtaamme asiakkaat ainutkertaisina yksilönä ja persoonana. Kunnioitamme itsemääräämisoikeutta palvelua suunnitellessamme ja toteuttaessamme sen. Tuemme arvokkuutta mm. aidolla läsnäololla.

Hoiva- ja huolenpito

Lähimmäisen rakkaus ja ammatillisuus kulkevat käsikädessä hoitotyössämme. Pyrimme tunnistamaan riskit ja uhat ennalta ehkäisevästi. Positiivisen ilmapiirin luo hyvän tekeminen toiselle.

Vuorovaikutus

Pyrimme empaattisuuteen ja ongelman ratkaisukeskeisyyteen.